Projekty 2020

Díky pandemickým opatřením se sbírka koná do 31. 12. 2020 pouze prostřednictvím darů na transparentní účet našeho spolku

Logo Malého stromu s muffiny z pečení pro dětiVýtěžek bude darován Lukáškovi, 13 letému klukovi jehož diagnóza je DMO - smíšená forma dětské mozkové obrny, centrální hypotonický syndrom, hluboká psychomotorická retardace, epilepsie, atypický autismus.
Lukášek se narodil ve 41 týdnu, bylo to zdravé miminko, třetí den po porodu měl Lukášek zástavu dechu (hypoxie mozku), byl oživován a převezen na JIP oddělení, kde ho zachránili a po pár týdnech si ho mohli rodiče odvézt domů. Lukášek je tělesně, mentálně postižený, nechodí, neleze po čtyřech, nepoužívá ruce, nemluví. Je odkázaný na pomoc druhé osoby. Navštěvoval od tří let speciální školku v Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě - Porubě, kde měl veškerou péči. Nyní chodí každý den do speciální základní školy Slezské Diakonie, 2x týdně jezdí na cvičení k soukromému fyzioterapeutovi do neurorehabilitačního cetra ARCADA, masáže a lázně. Lukášek je velký bojovník a je velice snaživý. Díky pravidelnému rehabilitačnímu a domácímu cvičení je schopný i krátkodobě sedět a přetáčet se. Pravidelně jezdí do lázní, kde to Lukáškovi velice prospívá. Nyní se v sanatoriu Klimkovických lázní začala provádět nadstandardní speciální rehabilitační metoda THERASUIT, což je intenzivní měsíční cvičení ve speciálním „kosmickém oblečku“ - speciální oblek výrazně zvyšuje terapeutický účinek neurofyziologických cvičení na poškozený nervový systém, ulehčuje nácvik motoriky sezení, stoje, chůze apod. Pravidelně jezdí i na rehabilitace do speciálního neurorehabilitačního centra ARCADA OSTRAVA, také do lázní Sanatorii Klimkovice na pravidelné rehabilitace. Tato pravidelná rehabilitace mu velice pomáhá, jak po mentální stránce (je více vnímavý, zlepšil se oční kontakt), tak pohybově. Nastala obrovská změna (celkově má pevnější svalový tonus, má vytvořené svalstvo na rukou, nohou, břiše, zvládne se posadit. Finanční dary budou použity výhradně na neurorehabilitace TheraSuit a TheraTogs, nebo rehabilitační a kompenzační pomůcky nehrazené zdravotní pojišťovnou. Více zde: https://lukasjendrulek.webnode.cz/

Do konce roku bylo vybráno na náš účet 11.000 Kč. Celkem jsem vybrali již částku 1.072.188 Kč. Moc děkujeme všem dárcům.

 
Pečení z 5. září 2020 ze Dne pro děti na hasičce v Obřanech
fotka Daliborka na koleVýtěžek věnujeme Daliborkovi a jeho rodině jako příspěvek na rehabilitaci. Daliborek je veselý kluk, který se moc snaží, aby uměl všechno, co umí jiní kluci v jeho věku. Spoustu toho už dokázal, umí například jezdit na tříkolce, ale jízdu na kole bohužel nezvládne. Má svalovou hypotonii a horší stabilitu a koordinaci pohybu, takže některé věci jsou pro něj hodně obtížné. K tomu je velmi hyperaktivní a velmi špatně se koncentruje, má autistické rysy a opožděný psychomotorický vývoj.
Na Dni pro děti jsme vybrali částku 4.824 Kč, na našem transparentním účtu přibylo 5.300 Kč, dohromady pošleme Daliborkovi a jeho rodině na rehablitaci 10.124 Kč. Letos má Pečení pro děti v Brně dvanáct let a za tu dobu jsem vypekli 1.061.188 Kč. Děkujeme naší sponzorské pekárně IREKS za pečivo a zvláštní poděkování putuje do Obřan za dobrovolnými hasiči, kteří pořádají neskutečnou akci pro děti a nás k této akci laskavě pozvali. Děkujeme! 
 
 
Pečení ze 7. března 2020 z veletrhu Pro dítě na BVV
Fotka Danielka
Výtěžek tentokrát věnujeme Danielkovi, který se narodil v roce 2011 předčasně ve 28 tt po autonehodě a vážil 990 g. Dva dny po porodu nastaly vážné komplikace s dýcháním, došlo k prasknutí obou plic a masivnímu krvácení, následkem těžkého nedokysličení mozku došlo k multiorgánovému selhání. Daniel byl resuscitován, stabilizovat se ho podařilo až druhý den. V půl roce mu diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu - spastickou kvadruparezu a epilepsii. Ta se v jeho roce podařila zastavit a dodnes je stále bez záchvatů i bez léků na epilepsii. 
Celý jeho život se točí kolem prohlídek, rehabilitací a cvičení - Vojta, Bobath, neurorehbilitační koncept therasuit, kraniosakrální osteopatie, synergetická reflexní terapie, hipoterapie, ergoterapie. Proto se i nadále rodiče snaží shánět prostředky na pravidelnou rehabilitaci a asistenci. Každý úspěch motivuje Danielka k dalšímu cvičení.  Asistence pro něj, pomůže rodičům, aby se dál mohli o Danielka starat.  Každá i malá pomoc je pro ně velkou nadějí. Nadějí, že jednou bude líp...
Pokud by někdo chtěl přispět, ale nemůže na akci přijet, může svůj příspěvek poslat na náš transparentní účet. Číslo účtu: 2000048900/2010
Po delší odmlce jsem mohli sečíst kasičku s výtěžkem, který byl 2.930 Kč. Na náš transparentní účet jste poslali částku 9.300 Kč, celkem jsem mohli Danielkovi poslat 12.230 Kč. Na Pečení pro děti máme vybráno 1.051.064 Kč. Děkujeme všem našim podporovatelům a sponzorské pekárně IREKS.
 
 
Pečení z 25. ledna 2020 v Mateřské škole Malý strom
Upravené logo Malého stromu
Výtěžek věnujeme našich kamarádům Evě a Tomovi, jejichž desetiletá dcera Agátka bohužel onemocněla akutní formou leukémie. Chtěli bychom Agátku a její rodinu podpořit nejen finančně, ale sejít se i proto, že jí všichni držíme palce a myslíme na ni a na celou rodinu!!! Peníze použije rodina na každodenní výdaje. Pokud by někdo chtěl přispět, ale nemůže na akci přijet, může svůj příspěvek poslat na náš transparentní účet, do poznámky stačí napsat Agátka. Číslo účtu je: 2000048900/2010.
Z nedělní akce v naší školce jsme vybrali částku 8.458 Kč, na náš transparentní účet došlo neuvěřitelných 102.700 Kč. Celkem jsem tedy mohli Agátce a její rodině poslat 111.158 Kč. Moc všem děkujeme, rodině, kamarádům a známým, kteří takto hojně přispěli!!!
Celkem za Pečení pro děti jsme se tímto darem dostali přes jeden milion korun, přesněji 1.038.834 Kč, které jsme mohli věnovat těm, kteří to mají o trošku těžší než my ostatní. Moc děkujeme naší sponzorské pekárně Ireks Enzyma, která nás již dvanáctým rokem sponzoruje!