Naši pekaři

Kromě našich největších dodavatelů pečiva firmy IREKS ENZYMA děkujeme našim malým, ale stejně důležitým pekařům, pekařkám a všem pomocníkům a pomocnicím, jsou to:
Lucůvka Tajsn Kanská, Taša Vrbová, Hanka Sušilová, Lucka Dvořáková, Lenča Kunc Kobosilová, Kája Kunc, Sylva Šiškeová-Nováková, Peťa Honeyvole Hejtmánková, Anka Jančaříková, Simča Brančíková, Fanda Dařena, Sylva Ficová, Lída Kobosilová, Mirka Přibylová, Háňa Kovaříková, Efka Pupišiková, Peťka Bastlová, Jiří Budget Gillig, Jítenka Chmelová, Barča Kobosilová, Peťa a Danuška Matějovi, Věrka Obelczová, Léňa Pinďa a Michal Bedy Bednářovi, Alena Brázdová, Šárka Chmelová, Petra Karel Tučková, Pali Vostrejžová, Pavla Spája Spáčilová, Mara Sušil, Jarča Pavlasová, Jaňule Andrésková, Šárka, Zuzanka a Helenka Pavelkovy, Marťa Pavelková, Yvonne Sušilová, Hana Halmová, Mirek, Hanka a Karolínka Kuberovi, Eliška Pechancová, Petra Schneiderwindová, Zdena Osuchová, Irča Dolejšová, Zuzanka, Róza a Eva Machovy, Hana Pumprlová, Maka Přibylová, Káčule Kobosilová, děti a zaměstnanci ZŠ Horácké náměstí, kavárna Le Petit café a děti z mateřské školy Malý strom.

DĚKUJEME VŠEM!