Projekty 2011

Fotky z pečení si můžete prohlédnout ve Fotogalerii

 

Pečení z 10. prosince 2011 v Galerii Vaňkovka
Život dětemSbírka byla věnována sourozencům Zavadilovým na rehabilitační pomůcky. Sárka a Kuba trpí vzácnou poruchou metabolismu - mukopolysacharidózou III. typu, též zvanou Sanfilippo syndrom. V jejich tělíčku chybí jeden životně důležitý enzym, proto dochází k postupnému hromadění produktu metabolismu, který se usazuje v játrech, slezině, skeletu a hlavně centrální nervové soustavě. To způsobuje mentální retardaci, nespavost a hyperaktivitu. Léčba této nemoci neexistuje. Děti trpí epileptickými záchvaty, křečemi, postupně končí na vozíku, poté na lůžku, až se doberou vegetativního stádia a umírají kolem 15. roku na kardiorespirační selhání. Sourozencům Zavadilovým také pomáhá veřejnou sbírkou občanské sdružení Život dětem.

Na Sárinku a Kubíka jsme vybrali částku 21.934 Kč.

Zvláště bychom chtěli poděkovat Martinovi Přibylovi a firmě PROVIDENT FINANCIAL, která nám poskytla dar ve výši 5.000 Kč a stejnou částku nám darovali i její zaměstnanci.

Celkově jsme za naši sbírku vybrali 256.265 Kč.

 

Pečení z 26. listopadu 2011 v Galerii Vaňkovka
Pro MatějeVýtěžek putoval na konto Matěj Nadace Rozvoje občanské společnosti. Matěj absolvoval standardní operaci odstranění krčních mandlí. Několik dnů po operaci došlo u Matěje k silnému krvácení, které se lékaři pokusili opět operativně zastavit. Dvě hodiny po operaci začal Matěj opět náhle silně krvácet a zkolaboval. Následovalo dlouhé oživování. Přes několik operací došlo u Matěje k silnému poškození mozku. Více si můžete přečíst na stránkách věnovaných Matějovu případu www.promateje.cz. Příspěvek bude použit na odbornou zdravotní péči a následnou domácí péči o dítě.
Na Matěje jsme vybrali částku 9.342 Kč. Celkově jsme již nasbírali 234.331 Kč.

 

Pečení ze 4. listopadu z Uspávání ježků v Rozdrojovicích a 11. listopadu 2011 ze Svatomartinské slavnosti v Medlánkách
foto LukáškaVýtěžek z pečení byl věnován sedmiletému Lukáškovi, který má kvadruparetickou formu DMO a je těžce retardovaný. Výtěžek poputuje na nákup motomedu-trenažéru na procvičování dolních končetin. Více se o Lukáškovi můžete dozvědět na jeho stránkách lukasskoda.webnode.cz
Na Uspávání ježků v Rozdrojovicích jsme vybrali 7.102,- Kč, na Svatomartinské slavnosti 3.059,- Kč a přijali jsme v době konání sbírky od pana Shaposhnikova na účet 1.000 Kč. Celkově jsme pro Lukáška vybrali 11.161,- Kč. Všem dárcům moc děkujeme.
Částka z Pečení pro děti v Brně vyskočila na 224.989,- Kč.

 

Pečení z 10. září 2011 na Dni pro děti v Nemocnici Blansko.
logo cystické fibrózyVýtěžek z pečení byl věnován občanskému sdružení Klub nemocných cystickou fibrózou, který pomáhá dětem i dospělým postiženým cystickou fibrózou. Cystická fibróza je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací a trávící systém. Dětem s CF se říká slané děti, mají totiž výrazně slanější pot. Nemocní s CF potřebují intenzivní léčbu každý den po celý život. CF je v současnosti nevyléčitelná. Polovina nemocných v České republice se dnes dožívá 32 let. Výtěžek z naší sbírky půjde na pomůcky pro dechovou fyzioterapii s názvem flutter. Flutter by měl používat každý nemocný denně (kromě nejmenších dětí a při určitých kontraindikacích). Slouží k tomu, aby byl z dýchacích cest odstraněn inhalací naředěný hlen.
Na Dni pro děti jsme vybrali 6.776,- Kč. Za čtyři roky pečení jsme již nasbírali 213.828,- Kč.
» Fotky ze Dne pro děti v Nemocnici v Blansku si můžete prohlídnout ve fotogalerii.

 

Pečení z 16. července 2011 na Pekařské sobotě v Rožnově pod Radhoštěm
Pekařská sobota 201116. července proběhlo pečení na 18. ročníku Pekařské soboty ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Tuto tradiční akci spoluorganizuje naše sponzorská pekárna IREKS ENZYMA. Děkujeme nejen za to, že jsme na Pekařskou sobotu zváni, ale letos zvláště za to, že celé Pečení nám zorganizovali lidé z IREKSU ENZYMA, neboť všichni naši dobrovolníci využívali prázdninového volna k odjezdu na dovolenou. MOC DĚKUJEME!!!!
Na Pekařské sobotě jsme vybrali 9.052,- Kč a celková částka dovršila 207.052,- Kč.
Výtěžek sbírky byl věnován Nadaci Život dětem, přímo pak malé Mariánce, která má bohužel od jejího jednoho roku zjištěnou svalovou atrofii. Peníze budou věnovány na nový vozíček a vertikalizační zařízení, které pomáhá Marianku aspoň na chvíli přesunout do vertikální polohy, což je nezbytné pro dobrý vývoj orgánů v jejím už tak nemocném tělíčku. Mariančin příběh si můžete přečíst v dokumentu Příběh Marianky Vaněčkové.

 

Pečení z 11. června 2011 z Farmářských trhů na Sýpce.
Výtěžek z Farmářských trhů byl připočten k výtěžku předchozích pečení pro Oliverka (více viz. březnové pečení).
Na trzích jsme vybrali 1 800,- Kč a celkově jsme přispěli Oliverkovi na jeho terapii částkou 7.887,- Kč. Celkově máme vybráno 198.000,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se na pečení podílejí!!!

 

Pečení z 5. června 2011 na Dětském dni "Mosty mezi námi"v Zámeckém parku v Medlánkách.
logo Her pro handicapované5. června jsme byli na Dětském dni "Mosty mezi námi"v Zámeckém parku v Medlánkách. Výtěžek tentokráte poputuje Nadačnímu fondu Emil na podporu účasti konkrétních dětských sportovců na Evropských hrách handicapované mládeže - úhrada stravy a ubytování. Náklady na ubytování a kompletní stravu na jednoho účastníka činí cca 3.500 Kč. Evropské hry handicapované mládeže se konají v Brně 29.6. - 3.7. 2011 na šesti různých sportovištích. Více informací najdete na stránkách Nadačního fondu Emil.
Handicapovaným mladým sportovcům jsme přispěli částkou 5.109,- Kč.
Naše Pečení má za dobu své činnosti vybráno již 196.200,- Kč. Děkujeme všem!!

 

Pečení z 10. dubna 2011 v Galerii Vaňkovka a 16. dubna na Farmářských trzích v Medlánkách
Život dětemVýtěžek sbírky byl věnován Nadaci Život dětem, přímo pak malému Tomáškovi, jenž byl od malička týraný a nyní se léčí z následků popálenin 3. stupně. Peníze budou věnovány na jeho hospitalizace, speciální potřeby, kurz plavání a speciální ponožky. Celý Tomáškův příběh si můžete přečíst v dokumentu Pomáháme Tomáškovi.
Ve Vaňkovce a Medlánkách jsme dohromady vybrali částku 12.581,- Kč.
Celkově jsme již od začátku našeho Pečení pro děti v Brně vybrli 191.091,- Kč.
Jako vždy děkujeme naší sponzorské pekárně Ireks Enzyma, celému pekařskému týmu a samozřejmě všem, kteří nás podpořili!

 

Pečení z 6. března 2011 na dětském karnevalu v Medlánkách
OliverekVýtěžek z karnevalového pečení byl věnován občanskému sdružení Ave Via, které pomáhá se získáním finančních prostředků na Feldenkrais terapii pro Oliverka. Oliverek byl po porodu oživován, následkem toho je postižený. Feldenkraisova terapie mu zlepší hrubou motoriku a tím i kvalitu života. Více o Oliverkovi si můžete přečíst na jeho stránkách.
Děti a rodiče na karnevalu nám přispěli částkou 6.087,- Kč.
Celkově máme vybráno 178.510,- Kč.
Děkujeme našim úžasným sponzorům pekárně Ireks Enzyma, našim dobrovolníkům a samozřejmě všem, kteří nás podpořili!!!