Podpořené projekty v roce 2016

 

Pečení z 10. prosince 2016 z Vánočních trhů na BVV

obrázek k sdružení ONKAVýtěžek z vánočního pečení poputuje sdružení rodičů ONKA, které se dlouhodobě zaměřuje na celkovou problematiku rodin, které se díky onkologickému onemocnění dítěte náhle ocitnou v nové a mnohdy bezvýchodné situaci. V rámci svých činností pořádá společné výjezdy pro rodiče a děti, zajišťuje poradenskou pomoc a pořádá i arteterapeutické dílny v nemocnicích pro hospitalizované děti a jejich rodiče, které jim pomáhají vyrovnat se s těžkou životní situací. Sdružení využije vybrané finanční prostředky k uhrazení zájezdu do Prahy pro rodiny léčených dětí na muzikál Alenka v zemi zázraků.
Na Vánočních trzích jsme pro sdružení ONKA vybrali 6.742 Kč. Na náš transparentní účet bylo zatím posláno 10.500 Kč. Dohromady jsme sdružení ONKA nasbírali částku 17.242 Kč. Po devíti letech konání sbírky jsme podpořili děti částkou 674.162 Kč.
Děkujeme všem, kteří nás v letošním roce podpořili, a bez kterých by se sbírka nemohla konat - sponzorská pekárna IREKS ENZYMA a parta našich dobrovolnic. MOC DĚKUJEME!!!

 

Pečení z 2. listopadu 2016 z Uspávání broučků v ZŠ Rozdrojovice

fotka HonzíkaVýtěžek byl věnován Honzíkovi, který trpí Duchenovou svalovou dystrofií, u které dochází k postupné degeneraci svalové tkáně. Mezi 9 a 12 rokem dochází k úplné ztrátě chůze, nemoc napadá srdce i plíce. Toto onemocnění je smrtelné. Dosud neexistuje žádná prokazatelně účinná léčba, pravidelná fyzioterapie, mnoho cvičení, masáží, relaxace a nákladných doplňků stravy může lehce zpomalit příznaky, ale spíše jen zkvalitnit život. V prosinci 2015 Honzík podstoupil experimentální terapii - aplikaci kmenových buněk v Tel Avivu. Proces je nutno opakovat po 6-12 měsících, pravidelné dávky mohou zpomalit degenerativní proces a prodloužit tak alespoň částečnou fyzickou aktivitu, prodloužit život a v naději doufat, že vědci do té doby vynaleznou účinný lék, který progresi zastaví úplně. Příspěvek bude přidán k nákladům na další aplikaci kmenovými buňkami (letenka, ubytování atd.).
Na Uspávání broučků jsme vybrali 7.681 Kč, dalších 500 Kč nám přibylo na transparentním účtu. Celkem posíláme Honzíkovi částku 8.181 Kč.
Celkem za pečení máme nashromážděno 656.920 Kč.

Děkujeme všem, kteří organizují Uspávání broučků při ZŠ v Rozdrojovicích za pozvání na tuto krásnou akci pořádanou pro děti i dětmi samými.

 

Pečení z 3. září 2016 z Dne pro děti v Nemocnici Blansko

logo Klubu nemocných Cystickou fibrózouVýtěžek z pečení byl věnován občanskému sdružení  Klub nemocných cystickou fibrózou , který pomáhá dětem i dospělým postiženým cystickou fibrózou. Cystická fibróza je závažné dědičně podmíněné onemocnění postihující zejména dýchací a trávící systém. Dětem s CF se říká slané děti, mají totiž výrazně slanější pot. Nemocní s CF potřebují intenzivní léčbu každý den po celý život. CF je v současnosti nevyléčitelná. Výtěžek klub využije na propagační materiál.
Na Dni pro děti jsme vybrali 8.217, na náš transparentní účet přibylo 450 Kč, celkem tedy věnujeme Klubu nemocných CF 8.667 Kč. Celkem za devátý rok Pečení jsme vybrali již 648.739 Kč.

 

Pečení ze 4. června 2016 z Medláneckého dětského dne a z 16. července z Pekařské soboty v Rožnově pod Radhoštěm

fotka ke sdružení Dotyk IIVýtěžek byl věnován  sdružení Dotyk II  poskytující ranou péči pro děti s poruchami autistického spektra, konkrétně pak na nové pomůcky pro děti.

Na dětském dni jsme vybrali 5.423 Kč.
Na Pekařské sobotě naše sponzorská pekárna IREKS ENZYMA vybrala 12.494.
Dalších 200 Kč přišlo na náš transparentní účet. Celkem jsme tedy pro Dotyk II posbírali částku 18.117 Kč. V součtu všech pečení jsme již podpořili projekty v částce 640.072 Kč.
Děkujeme naší sponzorské pekárně IREKS ENZYMA, která každoročně dává veškerý výtěžek z Pekařské soboty našemu vybranému projektu!
Též moc děkujeme za pozvání městské části Medlánky na jejich dětský den, který je vždy výborný a skýtá spoustu zábavy pro děti.

 

Pečení z 5. března 2016 z veletrhu Pro dítě na BVV

fotka AničkyAnička se narodila s velmi vzácnou vrozenou vadou tzv. radiální aplazií. Toto tělesné postižení, vzniklé chybějící vřetenní kostí v ruce, způsobuje vážné narušení vývoje celé ruky, zahnutí zápěstí a zásadní omezení hybnosti v lokti, zápěstí a prstech. Díky jedinečné operaci v zahraničí by se Aničce výrazně zlepšila funkce její levé ruky a tím i obrovsky vzrostla kvalita jejího života. Rodiče malé Aničky se snaží shromáždit finanční prostředky na úhradu unikátní operace ve specializovaném institutu pokročilé ortopedie v Baltimoru v USA včetně souvisejících výdajů.

Na BVV jsme pro Aničku vybrali 7.661 Kč. Celkem jsme za pečení vybrali částku 621.955 Kč. Všem moc děkujeme a zvláště naší sponzorské pekárně IREKS.

 

Pečení ze 17. ledna 2016 z karnevalu na Sýpce v Medlánkách

fotka AničkyAnička se narodila s velmi vzácnou vrozenou vadou tzv. radiální aplazií. Toto tělesné postižení, vzniklé chybějící vřetenní kostí v ruce, způsobuje vážné narušení vývoje celé ruky, zahnutí zápěstí a zásadní omezení hybnosti v lokti, zápěstí a prstech. Díky jedinečné operaci v zahraničí by se Aničce výrazně zlepšila funkce její levé ruky a tím i obrovsky vzrostla kvalita jejího života. Rodiče malé Aničky se snaží shromáždit finanční prostředky na úhradu unikátní operace ve specializovaném institutu pokročilé ortopedie v Baltimoru v USA včetně souvisejících výdajů.

Na karnevalu jsme vybrali 3.437 Kč. Celkem jsme za pečení vybrali částku 614.294 Kč.

 

Fotky z pečení si můžete prohlédnout ve Fotogalerii