Jak můžete pomoci Vy?
 

- Upečením sladkých nebo slaných dobrot a jejich předáním přímo na místě konání Pečení pro děti v Brně.

- Dobrovolnou výpomocí při organizačním zajištění akce přímo na místě konání akce (po domluvě s organizátory akce).

- Můžete nás podpořit i zasláním jakékoli částky na transparentní účet číslo 2000048900/2010 určený výhradně veřejné sbírce Pečení pro děti v Brně. Váš dar bude připojen k finančním prostředkům z poslední veřejné sbírky a půjde na účely vybraného projektu v aktuálním měsíci.